RAMOWY PLAN DNIA

Ramowy plan dniaGrupa MISIE 3 latki7:00 – 9:00
(zajęcia w grupach łączonych)
Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy konstrukcyjne. Czynności opiekuńcze. Praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka.
8:45 – 9:00
Ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno – porządkowe.
9:00 – 9:10
Czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem.
9:10 – 9:30
Śniadanie – estetyczne spożywanie posiłku.
9:30 – 9:45
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych podczas mycia zębów.
9:45 – 10:00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
10:00 – 10:15
Zajęcia edukacyjne organizowane i bezpośrednio kierowane przez nauczyciela z całą grupą, wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwojowych dostosowanych do możliwości dziecka.
10:15 - 10:30
Zabawy organizowane przez nauczyciela z całą grupą, utrwalenie wierszy, piosenek.
10:30 - 12:00
Czas spędzony w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,w parku, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, itp.
12:00 – 12:10
Czynności higieniczne przed obiadem.
12:10 -12:30
Obiad – kulturalne i estetyczne spożywanie obiadu.
12:30–13:00
Odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej, wdrażanie zasady mówienia umiarkowanym głosem.
13:00 – 13:15
Czynności higieniczno - porządkowe i samoobsługowe przed i w trakcie podwieczorku.
13:15 – 14:00
Zabawy inspirowane przez dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne ze śpiewem, praca indywidualna z dzieckiem.
14:00 – 16:00
(zajęcia w grupach łączonych)
Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, układanki i gry stolikowe, utrwalanie wierszy, piosenek, zabawy ruchowe.


Grupa TYGRYSKI 4 latki
7:00 – 9:00
(zajęcia w grupach łączonych)
Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy konstrukcyjne. Czynności opiekuńcze. Praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka.
8:30 – 8:45
Ćwiczenia poranne, zabawy orientacyjno – porządkowe.
8:45 – 9:00
Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe przed śniadaniem.
9:00 – 9:30
Śniadanie – estetyczne spożywanie posiłku.
9:30 – 9:45
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych podczas mycia zębów.
9:45 – 10:00
Zajęcia edukacyjne organizowane i bezpośrednio kierowane przez nauczyciela z całą grupą, wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwojowych dostosowanych do możliwości dziecka.
10:00 – 10:30
Zabawy swobodne lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:30 - 11:45
Czas spędzony w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,w parku, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, itp.
11:45 – 12:00
Czynności higieniczne przed obiadem.
12:00 -12:30
Obiad – kulturalne i estetyczne spożywanie obiadu.
12:30–13:00
Odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej.
13:00 – 13:15
Czynności higieniczno - porządkowe i samoobsługowe przed i w trakcie podwieczorku.
13:15 – 14:00
Zabawy inspirowane przez dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne ze śpiewem, praca indywidualna z dzieckiem.
14:00 – 16:00
(zajęcia w grupach łączonych)
Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, układanki i gry stolikowe, utrwalanie wierszy, piosenek, zabawy ruchowe.


Grupa KOTKI 5,6 latki8:00 – 8:50
Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy swobodne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Stwarzanie sytuacji zabawowych, rozmowy. Praca indywidualna, wyrównawcza. Czynności opiekuńcze.
8:50 – 9:00
Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania.
9:00 – 9:25
Śniadanie – kulturalne i estetyczne spożywanie posiłku.
9:25 – 9:40
Wyrabianie nawyków i czynności higieniczne podczas mycia zębów.
9:40 – 10:10
Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z wybranych obszarów aktywności edukacyjnej zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka.
10:10 – 10:30
Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci. Zabawy inspirowane przez nauczyciela, integracyjne. Obserwacja pedagogiczna.
10:30 – 11:00
Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z wybranych obszarów aktywności edukacyjnej zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego dostosowane do możliwości rozwojowych dziecka.
11:00 – 11:30 (poniedziałek, środa)
Religia
11:00 – 12:00
Pobyt na powietrzu – spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, gry i zabawy, w tym zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy w sali).
12:00 – 12:10
Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu.
12:10 – 12:30
Obiad
12:30 – 12:45
Odpoczynek - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali (słuchanie muzyki, bajek, opowiadań, wierszy czytanych przez nauczyciela, ćw. relaksacyjne).
12:45 – 13:15
Zabawy swobodne. Gry i układanki stolikowe. Praca indywidualna i zespołowa z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dzieci. / Pobyt na powietrzu.
13:15 – 13:30
Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe związane z przygotowaniem do podwieczorku. Podwieczorek. Rozchodzenie się dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym.
13:30 – 14:00
Czynności opiekuńcze, wychowawcze, gry i zabawy, utrwalanie wierszy i piosenek. Praca indywidualna. / Pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo