PRAWA DZIECKA

Prawa dziecka

Są przedmiotem traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka
Dziecko ma prawo do:
• wychowywania się w rodzinie,
• adopcji,
• oświaty i nauki,
• kultury, wypoczynku i rozrywki,
• ochrony zdrowia i opieki medycznej,
• wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
• dostępu do informacji,
• ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
• prywatności,
• równości.
W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są:
• Konstytucja RP;
• Konwencja o Prawach Dziecka;
• Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
Prawa socjalne dziecka:
• prawo do zabezpieczenia socjalnego
• prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
• prawo do odpowiedniego standardu życia
• prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,

20 listopada 2008 roku uruchomiony został Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Każde dziecko potrzebujące pomocy może zadzwonić na numer
0 800 12 12 12, z którym można się połączyć bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonów komórkowych sieci Orange.
Telefon, pod którym dyżurują specjaliści, czynny jest w godzinach 8.15 – 20.00. W godzinach nocnych dziecko dzwoniące na ten numer może przedstawić własny problem i pozostawić swoje dane, a rano zostanie udzielona mu pomoc.

Zaginęło dziecko? Zadzwoń pod 116 000

W marcu 2009 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej uruchomiony został w Polsce bezpłatny numer interwencyjny 116 000 przeznaczony do spraw związanych z zaginięciem dzieci. Numer został przydzielony w 9 krajach Unii Europejskiej, a Polska jest szóstym krajem członkowskim, w którym uruchomiono usługę 116 000.
Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na terenie całego kraju, a korzystanie z niej nie jest uwarunkowane wniesieniem opłaty lub zobowiązaniem do zapłaty.
Pod numer 116 000 mogą dzwonić rodzice i opiekunowie zaginionych dzieci, same zaginione dzieci oraz wszystkie osoby, które mogą pomóc w poszukiwaniach.
Usługa "Numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci" świadczona jest przez fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i polega na:
- przyjmowaniu zgłoszeń w sprawie zaginionych dzieci i przekazywaniu informacji odpowiednim służbom (głównie policji),
- udzielaniu wskazówek i wsparcia osobom odpowiedzialnym za zaginione dziecko,
- udzielaniu wsparcia w dochodzeniu.
Ogólnoeuropejskie numery bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym stworzone z inicjatywy Komisji Europejskiej to:
- 116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, (działa w Polsce od marca 2009 r.),
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (działa w Polsce od listopada 2008 r.),
- 116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.

Przedszkolowo.pl logo