OPŁATY

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
W MALECHOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
OPŁATA (za pobyt dziecka powyżej 5 godzin) - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę
na 2 dziecko w rodzinie stawka jest obniżona o 50 %
po spełnieniu wymagań dochodowych na członka rodziny

BEZPŁATNIE - (5 godzin dziennie) - od godziny 9.000 – 14.00

WYŻYWIENIE (3 posiłki)
catering restauracja "Pod Dębem" - Anna Siudek

a) śniadanie
b) obiad
c) podwieczorek

razem 6,00zł

OPŁATY WNOSIMY DO - 10 KAŻDEGO MIESIĄCA

- za wyżywienie za miesiąc z góry
- za pobyt za miesiąc z dołu

Zwrot kosztów za posiłki odbywa się od dnia następującego po dniu zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu.

Rodziny osiągające dochód w wysokości 574,00 zł netto na członka rodziny mogą ubiegać się o refundację kosztów 1 posiłku do GOPS-u.

Od dn. 1 maja 2016r. opłaty należy dokonywać na konto bankowe:
Nr 57 9317 1012 0040 9468 2000 0010
W nazwie odbiorcy należy wpisać: Przedszkole w Malechowie
Tytułem: Opłata za miesiąc....... wyżywienie - ....... pobyt - ......Przedszkolowo.pl logo