KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W MALECHOWIE
PLAN NA ROK SZKOLNY 2016/2017


I. MAŁY ARTYSTA – „ Pięknie rysuje, maluje i tańczę”.


Cel : Rozwijanie zainteresowań poprzez działalność artystyczną – plastyka, muzyka , teatr
zadania:
1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo- intelektualną.
2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.
3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

4. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych: kącik teatralny, muzyczny, plastyczny, przyrodniczy.

5. Udział w wybranych konkursach, , organizowanych przez przedszkole oraz różnorodne instytucje , środowisko lokalne. np
- konkursy recytatorskie
- konkursy taneczne,
- plastyczny
- sportowe,
- festiwale.

6. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:
- Teatrzyki w przedszkolu,
- Wyjazdy na sztuki teatralne do teatru
- wyjazdu do kina
-obserwacja wystaw malarskich,
- udział w koncertach muzycznych

7. Organizacja akcji
– „ Cała Polska czyta dzieciom- czytanie literatury dziecięcej przez zaproszonych gości
- zbiórka książeczek dla dzieci we współpracy ze szkołami z terenu gminy
- zajęcia biblioteczne
II. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK- „Wiem jak być bezpiecznym i zdrowym przedszkolakiem

Cel : Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie.
Zadania
1. Poznawanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
2. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
3. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji

1 wdrażania projektu edukacyjnego „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK .
- spotkanie z policjantem, strażnikiem gminnym, strażakiem, lekarzem

2 Wycieczki :
- do PSP
- Ośrodka zdrowia

3 Konkursy na temat bezpieczeństwa np. turnieje, quizy, zawody, prace plastyczne

4 Udzielanie pierwsze pomocy- starszaki uczą maluchy

5 Wystawy prac dzieci na temat bezpieczeństwa

6 Cykl zajęć z zakresu praw dziecka


7. Cykl zajęć z zakresu zdrowego trybu życia
- ruch i ćwiczenia fizyczne
- higiena osobista,
8 Promocja zadania na stronach internetowych i innych mediachIII. BAWIĘ SIĘ I UCZĘ „ Chcę poznawać i doświadczać świat"

Cel – Rozwijanie czynności intelektualnych w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
Zadania
1. Przekazywanie wiedzy o świecie w formie eksperymentów i doświadczeń.
2. Stwarzanie okazji do odkrywania, przeżywania i znajdowania zależności między zjawiskami.
3. Wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności zachęcanie do samodzielnego rozumowania i wyciągania wniosków.


1. Dostarczanie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych, fizycznych
Prowadzenie zajęć w formie doświadczeń i eksperymentów np. „Dzień wody” , ” Dzień marchewki” „Dzień wiatru” itp

2. Przewidywanie skutków czynności konstrukcyjnych, manipulacyjnych Wykonywanie makiet i konstrukcji z różnorodnych materiałów

3. Rozumienie siebie i innych. W sferze organicznej i społecznej.
Jak działa nasz organizm i psychika ? Dlaczego jesteśmy inni a jednak tacy sami ?
Wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy – „Zabawy na dobry klimat w grupie” itp.Przedszkolowo.pl logo